Uit een grootschalige review blijkt dat verhoogde LDL-cholesterolwaarden bij ouderen de levensduur niet verkorten. In tegendeel: ouderen met verhoogde waarden leven vaak juist langer dan ouderen met lagere waarden. Is de cholesterolhypothese nog wel houdbaar?

De cholesterolhypothese stelt dat mensen met een verhoogd cholesterol een hoger risico lopen op hart- en vaatziekten. Hierdoor zouden deze mensen over het algemeen ook eerder komen te overlijden. Dit idee staat weer aan de basis van statinegebruik, dat bedoeld is om het cholesterol te verlagen en langs deze weg de levensduur te verlengen.

Onderzoeksresultaten

Door een reeks onderzoeken naar LDL-cholesterol en hart- en vaatziekten samen te brengen werd een onderzoekspopulatie bereikt van 68.000 personen van 60 jaar of ouder. Volgens de onderzoekers gold voor alle onderzoeken dat er ofwel géén verband werd gevonden bij ouderen tussen LDL-cholesterol en hart- en vaatziekten, ofwel dat het verband omgekeerd evenredig was. “Dat betekent dat verhoogde LDL-cholesterolwaarden vaak samenvallen met een langere levensduur”, aldus de onderzoekers.

Uit eerder onderzoek bleek volgens de onderzoekers al dat hoge cholesterolwaarden vaak samenvallen met een lagere prevalentie van neurologische aandoeningen, waaronder parkinson en alzheimer. Ook bestaan er onderzoeken die suggereren dat LDL-cholesterol zou kunnen beschermen tegen kanker en infectieziekten en dat een lage LDL-waarde de gevoeligheid voor deze ziektes juist vergroot.

Statinegebruik onverantwoord?

De onderzoekers zetten hun vraagtekens bij het gebruik van statines. In eerder onderzoek hebben ze ook aangetoond dat de effectiviteit van statines in onderzoek vaak wordt overdreven.

“Onze resultaten weerleggen de cholesterolhypothese. Die hypothese stelt dat hart- en vaatziekten rond het veertigste levensjaar ontstaan door een verhoogd LDL-cholesterol, erger wordt met de leeftijd en uiteindelijk leidt tot sterfte aan hart- en vaatziekten. Die trend hebben we niet kunnen ontdekken.

Als LDL-cholesterol zich gedurende het leven in de vaatwanden afzet en zo hartziekte veroorzaakt, waarom leven ouderen met een hoger LDL-cholesterol dan juist langer? En als ouderen boven de 60 jaar met een hoger LDL-cholesterol juist het langst leven, waarom zouden we het dan verlagen met statines?”

Nadelen statinegebruik

Het gebruik van statines is wijdverbreid, hoewel er ook ferme nadelen aan kleven. Zo geven bepaalde statines bijvoorbeeld een verhoogde kans op diabetes.  Mocht de cholesterolhypothese onderuit gaan, dan kan ook statinegebruik niet langer medisch worden onderbouwd. Zeker niet als het blijkt dat ouderen met een hoger LDL-cholesterol juist langer leven.

Lees ook: Statines verhogen kans op diabetes

Bron: Natura Foundation

statine